News

Brudkowski & Partners joining ABL

ABL – Alliance of Business Lawyers - is a network that gathers law firms located in Europe, Americas, and across the world. Wherever clients need legal or tax advice ABL lawyers can provide them the advice they need. ABL provides an excellent platform for clients seeking legal assistance both nationally and internationally. Our expertise together with our privileged relationship with Integra International, one of the top associations of global tax and business consultants, places ABL well ahead of many international law firms and networks.

Radio ZET wygrało proces o ochronę dóbr osobistych z b. ministrem w kancelarii Prezydenta RP

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 lipca 2012 roku oddalił powództwo Roberta Draby przeciwko Mariuszowi Gierszewskiemu oraz Radiu ZET.

Powód żądał przeprosin w mediach za podanie przez Radio ZET, że lobbował na rzecz Totalizatora Sportowego w sprawie nowelizacji tzw. „ustawy hazardowej”. Informacja ta została powtórzona przez inne media.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzili mecenas Robert Sagan oraz mecenas Tomasz Gałczyński.

Wykład dla dziennikarzy mec. Tomasza Gałczyńskiego z BiW

Adwokat Tomasz Gałczyński z kancelarii Brudkowski i Wspólnicy był wykładowcą podczas II Polsko - Czeskich Dni Mediów zorganizowanych w dniach 30-31 maja 2011 r. przez Sudecką Izbę Przemysłowo – Handlową dla polskich i czeskich dziennikarzy oraz wydawców. Tematem wykładu mec. Tomasza Gałczyńskiego były prawno-praktyczne aspekty pracy dziennikarzy ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia skutecznej ochrony niezależności dziennikarskiej oraz analiza najczęściej występujących w codziennej pracy dziennikarzy zagrożeń, mogących powodować karną lub cywilną odpowiedzialność autorów publikacji prasowych, wydawców oraz redaktorów naczelnych, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych lub bezprawne ujawnienie tajemnicy.

Prawnicy Kancelarii Brudkowski i Wspólnicy prowadzą sprawę rodziców Ksawerego Wiśniewskiego

Kancelaria Brudkowski i Wspólnicy zdecydowała się reprezentować Anetę i Rafała Wiśniewskich, rodziców Ksawerego. Chłopiec, w wyniku obrażeń doznanych podczas porodu w jednym ze stołecznych szpitali, zmarł jedenaście miesięcy po urodzeniu. Kancelaria reprezentuje państwa Wiśniewskich zarówno w postępowaniu karnym, którego celem jest wyjaśnienie czy w tej sprawie doszło do zaniedbań po stronie szpitala jak i w sprawie cywilnej, której przedmiotem są roszczenia rodziców Ksawerego wynikające z przebiegu porodu oraz jego następstw. W sprawę są zaangażowani mec. Piotr Banasik oraz mec. Tomasz Gałczyński.