Robert Sagan, radca prawny

Posiada wykształcenie i doświadczenie prawnicze uzyskane w Polsce i za granicą, w tym tytuł D.E.A. w dziedzinie prawa europejskiego Uniwersytetu Nancy II we Francji. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 r. jest arbitrem Komisji Prawa Autorskiego. Posiada świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów do nadzorowania loterii audiotekstowych i promocyjnych.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa prasowego i mediów elektronicznych, prawa nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień reklamy, prawa konsumenckiego oraz własności intelektualnej. Doradza i reprezentuje klientów Kancelarii w sprawach spornych z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych.