Bartosz Kaczmarski, radca prawny

Specjalista prawa gospodarczego, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa farmaceutycznego oraz prawa pracy. Doradza klientom polskim i zagranicznym w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz w sprawach spornych, w tym w postępowaniach sądowych i administracyjnych.